Anonimowi Hazardziści

MITINGI AH I STRONA INTERNETOWA SĄ ZARZĄDZANE I UTRZYMYWANE PRZEZ WSPÓLNOTĘ AH. JEŻELI TRAFIŁEŚ TU Z INNEJ STRONY LUB Z LINKU CHCEMY ŻEBYŚ WIEDZIAŁ, ŻE:
Wspólnota AH nie ma powiązań z żadną sektą, grupą wyznaniową, partią polityczną, organizacją czy instytucją, nie zajmuje stanowiska w żadnych sprawach zewnętrznych oraz nie użycza nazwy żadnym pokrewnym organizacjom.

Menu

INTERGRUPA W POZNANIU 26 czerwca 2021

INTERGRUPA W POZNANIU 26 czerwca 2021

INTERGRUPA W POZNANIU

Zapraszam na kolejne spotkanie Krajowej Intergrupy AH, które tym razem odbędzie się 26 czerwca 2021 w Poznaniu, przy ul. Marcinkowskiego 24 o godzinie 10:30. Program przesłano na skrzynki grupowe

© anonimowihazardzisci.org
Realizacja: 2012 rok