Anonimowi Hazardziści

MITINGI AH I STRONA INTERNETOWA SĄ ZARZĄDZANE I UTRZYMYWANE PRZEZ WSPÓLNOTĘ AH. JEŻELI TRAFIŁEŚ TU Z INNEJ STRONY LUB Z LINKU CHCEMY ŻEBYŚ WIEDZIAŁ, ŻE:
Wspólnota AH nie ma powiązań z żadną sektą, grupą wyznaniową, partią polityczną, organizacją czy instytucją, nie zajmuje stanowiska w żadnych sprawach zewnętrznych oraz nie użycza nazwy żadnym pokrewnym organizacjom.

Menu

INTERGRUPA W POZNANIU

INTERGRUPA W POZNANIU

INTERGRUPA W POZNANIU

Zapraszam na kolejne spotkanie Intergrupy AH, które tym razem odbędzie sie 22 stycznia 2022 w Poznaniu, przy ul. Marcinkowskiego 24 o godzinie 10.30.

© anonimowihazardzisci.org
Realizacja: 2012 rok