Anonimowi Hazardziści

MITINGI AH I STRONA INTERNETOWA SĄ ZARZĄDZANE I UTRZYMYWANE PRZEZ WSPÓLNOTĘ AH. JEŻELI TRAFIŁEŚ TU Z INNEJ STRONY LUB Z LINKU CHCEMY ŻEBYŚ WIEDZIAŁ, ŻE:
Wspólnota AH nie ma powiązań z żadną sektą, grupą wyznaniową, partią polityczną, organizacją czy instytucją, nie zajmuje stanowiska w żadnych sprawach zewnętrznych oraz nie użycza nazwy żadnym pokrewnym organizacjom.

Menu

Intergrupa w Warszawie

Intergrupa w Warszawie

Zapraszamy na kolejne spotkanie Intergrupy AH, które tym razem odbędzie się 12 października 2019 roku o godzinie 10:30 w Warszawie. Podstawowym tematem Intergrupy będą wybory służebnych na kolejne 2 lata. Proszę o nadsyłanie do sekretarza tematów do 27.09.2019, które chcecie poruszyć. Intergrupa odbędzie się pod adresem Warszawa ul. Skaryszewska 12 (pierwsze drzwi w lewo za kancelarią parafialną)Centrum Pomocy Duchowej Księży Pallotynów.

© anonimowihazardzisci.org
Realizacja: 2012 rok